Van hozzáférésed? | lépj be
2019. április 26. | Ma Ervin napja van.
Szóközzel elválasztva több szóra is kereshet. Egy kulcsszó hossza minimum három karakter lehet.
A MÚZEUMTHORMA JÁNOSKIÁLLÍTÁSOKPROGRAMOKKIADVÁNYOKFOGLALKOZÁSOK
HÍREKMÚZEUMTÖRTÉNETGYŰJTEMÉNYEKNYERTES PÁLYÁZATAINKRÉGÉSZETI LELET BEJELENTÉSEHALASI MÚZEUM ALAPÍTVÁNYKIRÁNDULÁSOKKISKUNHALASI KULTURÁLIS ÚTGALÉRIA
A SzenvedőkHúsvéti kenyérszentelőkMeghitt pillanatOktóber elsején
Thorma János Múzeum | 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2. | +36-77/422-864
Érdekel, megnézem!

A "Halasi múzeum" megalapítása, Révész György régiséggyűjteménye és a lyceumi régiségtár egyesítése 1874

"Oly régiségi gyűjtemény ez, amelyhez hasonló a Duna és Tisza között nincs..."


Pontos adatokkal szolgálnak a református egyháztanács korabeli jegyzőkönyvei a Révész-féle régiséggyűjtemény és a gimnáziumi érem- és régiségtár egyesítéséről: "az elhunyt egyháztanácsos, Révész György úr által az évek hosszú során át ernyedetlen szorgalom, ügy buzgalom és nem csekély költséggel gyűjtött és legközelebbről városunk történetéhez igen becses adatot magában foglaló, s annálfogva bennünket nagyon közelről érdeklő, az elhunyt gyűjtő úr halálával törvényes örökösei birtokába jutott régiséggyűjteménynek az illető örökösökkel arra vonatkozólag, már folytatott tárgyalások után, általuk végleges ármegszabásként 2000 auftban megállapított árért, a főiskola részére leendő megvevését melegen ajánlja az egyháztanács figyelmébe."

Az egyháztanács egyhangúlag elfogadta az indítványt, s állandó bizottságot hozott létre, melynek feladata a gyűjtemény megvásárlásának, átvételének és ideiglenes elhelyezésének lebonyolítása volt. E bizottság tagjai Szilády Áron és Gyárfás István elnökök, Baky József, Pázsit Antal, Szekér József, Varga Sz. István, Csontó Lajos "főiskolai igazgató tanár urak" és Péter Miklós egyházi jegyző voltak, kik a "lehető gyorsan teljesítendő eljárásokról" kötelesek voltak az egyháztanácsot időközönként értesíteni.

A "Révész György-féle régészeti gyűjtemény" adásvételi szerződését Révész György örökösei és a református egyházközség 1874. április 9-én kötötték meg. Másfél hónap múltán, május 23-án az egyháztanács elfogadta a bizottság jegyzőkönyvét és az adásvételi szerződést, s utasította Varga Sz. István főiskolai pénztárnokot, hogy "a szerződésben kitett fizetési határidőkben, a kötelezett részlet fizetést az illető örökösök részére (...) teljesítse."

Ugyanezen az ülésen Szilády Áron arról számolhatott be, hogy a Révész-féle régiséggyűjtemény rendezéséhez és végleges elhelyezéséhez a Nemzeti Múzeum igazgatósága - Szilády személyes közbenjárására - segítséget fog nyújtani: feleslegessé vált szekrényeikből segítik a halasi főiskola régiségtárának berendezését. A híres gyűjtemény további gondos kezelésének érdekében felmentették igazgatói hivatalából Csontó Lajos igazgatótanárt, mert "a főiskola részére megvett Révész-féle régiséggyűjtemény rendezése és állandó kezelése is reá bízatott."

1874. augusztus 9. jelentős dátum mind az egyesített régiséggyűjtemények, mind pedig a mai kiskunhalasi Thorma János Múzeum történetében. Az egyháztanács e napi ülésén született ugyanis a döntés a két gyűjtemény egyesítéséről: "úgy az egyháztanács által a főiskola részére megvett Révészféle, mint már az azelőtt is a főiskola tulajdonát képezett érem, és régiséggyűjtemény állandó, és örök helyiségeül, a most mészárszékül használt középületet (...) az összes gyűjteménynek "halasi múzeum" név alatt fenntartása mellett, engedné át."

Bár az egyesített régiséggyűjtemények továbbra is a gimnáziumi épületben maradtak, s a "halasi múzeum" elnevezést az iskolai értesítők a későbbiekben nem használják, a mai Thorma János Múzeum a "halasi múzeum" jogutódaként az ország legrégibb múzeumai közé tartozik, s körbélyegzőjében is őrzi az 1874. évi alapítás dátumát.

Wicker Erika